Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från 1852 benämning på det tidigare Åbo ärkestifts seminariebibliotek vid Alexanders-universitetet. Biblioteket hade en mer allmän uppgift än föregångaren och skulle tillgodose studenternas behov av arbeten som behövdes för deras studier. År 1881 bestämdes dock att befintliga dubletter som fanns vid universitetsbiblioteket och som utnyttjades av studenterna skulle överföras till Studentbiblioteket.

Finsk beskrivning

opiskelijoiden käsikirjasto

Turun arkkihiippakunnan seminaarikirjaston nimitys vuodesta 1852 lähtien.

Källor

Heikel, Ivar A. , Helsingfors universitet 1640-1940 , Helsingfors: Helsingfors universitet 1940 , 376f.