Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Person som studerar (till exempel juris studiosus, juridikstuderande).

Finsk beskrivning

opiskelija

Esimerkiksi oikeustieteen opiskelija, ”juris studiosus”.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 13: 311. http://runeberg.org/nf/