Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Person som utbildade sig till fältskär, efter 1797 kallad chirurgiæ studiosus.

Finsk beskrivning

välskärioppilas

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 115.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

chirurgiæ studiosus