Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kirurgernas yrkesorganisation som ersatte det gamla skrået. Societen leddes av en direktör och hade ett eget sigill. Den fick ett kungligt reglemente 1686. Den blev då en överordnad centralmyndighet med ansvar för hela rikets fältskärskår. Tyska var det officiella språket ända fram till 1756.

Finsk beskrivning

kirugiyhdistys

Kirurgien ammatillinen organisaatio, joka korvasi vanhan ammattikunnan. Yhdistystä johti johtaja ja sillä oli oma sinetti. Yhdistykselle annettiin kuninkaallinen ohjesääntö vuonna 1686. Yhdistyksen virallinen kieli oli saksa vuoteen 1756 asti.

Källor

Lindroth, Sten , Svensk lärdomshistoria. Stormaktstiden , Stockholm: Norstedt 1997 .

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 9: 228. http://runeberg.org/nf/