Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Institution som förutom Collegium medicum ansvarade för hälsovården i riket. Sundhetskommissionen verkade 1737–1766 och bestod av ett tiotal ledamöter, riksråd, höga ämbetsmän, läkare och kirurger. Sundhetskommissionen inrättades när riket hotades av en allvarlig influensa. I praktiken inordnades både Collegium medicum och Kirurgiska societeten under Sundhetskommissionen.

Finsk beskrivning

Terveyskomissio

Vuosina 1737–1766 toiminut instituutio, joka Collegium medicumin lisäksi vastasi terveydenhuollosta valtakunnassa. Komissio perustettiin vakavan influenssaepidemian uhatessa valtakuntaa, ja sekä Collegium medicum että Kirurgiseura alistettiin sen ohjauksen alle.

Källor

Lindroth, Sten , Svensk lärdomshistoria. Frihetstiden , Stockholm: Norstedt 1997 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk