Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kommitté som vid allmän farsot skulle tillsättas i varje församling efter 1834 för att koordinera och effektivera sjukvården. Kyrkoherden var ordförande. Kommittén indelade församlingen i sjukvårdsdistrikt, tillsatte distriktsföreståndare och ansvarade för att varje byalag hade en sjukstuga, mediciner och sjuksköterskor.

Finsk beskrivning

terveyskomitea

Komitea, joka seurakuntien vuoden 1834 jälkeen tuli perustaa kulkutaudin iskiessä koordinoimaan ja tehostamaan sairaanhoitoa alueella. Puheenjohtajana toimi kirkkoherra.

Källor

Ekman, Fredrick (utarbetad af) , Systematisk samling af utdrag utur gällande författningar rörande ecclesiastik- och skolestaterne uti Storfurstendömet Finland med särskildt hänseende till Åbo Erke-stift I–II, III, IV–V , Åbo: Frenckellska boktryckeriet 1860–1864 , III (1860): IV: § 732: 588–590.