Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Sammanslutning för apotekare i Sverige. År 1675 utfärdades privilegium för apotekarna i Stockholm att preparera och försälja läkemedel. År 1683 utsträcktes1675 års privilegium till att omfatta alla rikets apotekare. Societeten hade en privat karaktär och försökte 1776 förändra sin verksamhet och bli en av överheten godkänd myndighet. Försöket misslyckades. År 1792 utarbetades av överståthållaren Projekt till reglemente för Apothekare Societeten i dess oekonomiska angelägenheter. Någon ordningsstadga kom dock inte till stånd.

Finsk beskrivning

Ruotsin ja sen alaisuuteen kuuluvien alueiden apteekkariyhdistys*

Ruotsin valtakunnan apteekkarien yhdistys.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk