Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tidskrift som började utges av Finska apotekareföreningen år 1912.

Finsk beskrivning

Suomen apteekkarihdistyksen aikakauslehti

Suomen apteekkariyhdistyksen lehti, joka alkoi ilmestyä vuonna 1912.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk