Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I Ryssland benämning på lägre militärläkare. Sådana förekom även inom de till Gamla Finland förlagda ryska trupperna och anlitades också av civilbefolkningen.

Finsk beskrivning

esikuntakirurgi

Källor

Nordenstreng, Sigurd , Den ryska införlivningens tid. Fredrikshamns stads historia II , Fredrikshamn: Fredrikshamns stad 1909 , 458.

Nordenstreng, Sigurd & Aimo Halila , Haminan historia II , Hamina: Haminan kaupunki 1975 , 138.

Andra språk

Ryska štab-chirurg
Tyska Stabschirurg

Se vidare