Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Fullständigt universitet med alla privilegier och skyddsbrev. ”Studium generale” var den vanligaste benämningen på ett universitet under medeltiden.

Finsk beskrivning

yliopisto

Yliopisto kaikkine oikeuksineen ja suojeluskirjeineen. Yliopiston tavallisin nimitys keskiajalla.

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , XIX: 312.

Lindroth, Sten , Svensk lärdomshistoria IV. Gustavianska tiden , Stockholm: Nordstedt 1997 , a: 129.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare