Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Dominikankonvent i dess egenskap av utbildningsanstalt. Utbildningen reglerades av ordens stadgar. Verksamheten leddes av en lektor, och eleverna förutsattes redan tidigare ha inhämtat latinets grunder. De bästa eleverna kunde få fortsätta studierna vid någon av ordens fem högskolor.

Finsk beskrivning

paikallinen dominikaaninen luostarioppilaitos

Dominikaaniluostari, joka toimi paikallisena oppilaitoksena (studium particulare) munkkijärjestön sääntöjä noudattaen. Toimintaa johti lehtori ja oppilaiden oletettiin osaavan jo latinan perusteet. Parhaat oppilaat saattoivat jatkaa opintojaan jossakin järjestön viidestä korkeakoulusta.

Källor

Lindroth, Sten , Svensk lärdomshistoria. Medeltiden. Reformationstiden , Stockholm: Norstedts 1997 .

Andra språk

Latin studium particulare