Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tidigare benämning på kanon.

Finsk beskrivning

tykki

Tykin vanhempi nimitys ruotsin kielessä.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk