Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Äldre benämning på artillerist.

Finsk beskrivning

sotaretkiampuja*, tykkimies

Källor

Hedberg, Jonas , Kungliga finska artilleriregementet , 404 , Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland 1964 , 16.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 116, 649 (artillerist, fälttåg).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk