Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Teologiskt bibliotek som grundades av domkapitlet för teologiestudenterna i Åbo 1807. Det underhölls med kyrkliga medel och avsikten var att tillhandahålla teologisk kurslitteratur. Utgifterna bekostades med ecklesiastiska medel. Efter universitetets flyttning till Helsingfors återupprättades seminariebiblioteket och fick en mera omfattade uppgift som ett bibliotek för kursböcker. År 1852 kallades det ”Handbiblioteket för studerande”.

Finsk beskrivning

Turun arkkihiippakunnan seminaarikirjasto Aleksanterin-yliopistossa

Teologinen kirjasto, joka tuomiokapituli perusti teologian opiskelijoille Turussa vuonna 1807. Sen ylläpidosta vastasi kirkko ja sen tarkoituksena oli hankkia ja pitää tarjolla teologista kurssikirjallisuutta. Helsinkiin muuton jälkeen siitä tuli kurssikirjasto ja vuoden 1852 sitä kutsuttiin nimellä ”käsikirjasto opiskelijoille”.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 796.

Heikel, Ivar A. , Helsingfors universitet 1640-1940 , Helsingfors: Helsingfors universitet 1940 , 376f.

Andra språk

Inga termer på andra språk