Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Stift inom den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland som leds av ärkebiskopen. Åbo stift upphöjdes till ärkestift 1817. Ärkebiskopen biträddes sedan 1818 av ett domkapitel som också hade sitt säte i Åbo. År 1851 överfördes norra Österbotten och Lappmarken till Kuopio stift. År 1897 avträddes de delar av Tavastehus län och Nyland som dittills hört till ärkestiftet. År 1923 avträddes ärkestiftets svenskspråkiga församlingar.

Finsk beskrivning

Turun arkkihiippakunta

Arkkipiispan johtama Suomen evankelis-luterilaisen kirkon hiippakunta. Turun hiippakunnasta tuli arkkihiippakunta vuonna 1817. Piispaan avusti vuodesta 1818 Turussa toiminut tuomiokapituli. 1851 Pohjois-Pohjanmaa sekä Lappi siirtyivät Kuopion hiippakunnan alaisuuteen. 1897 hiippakunnasta erotettiin siihen aiemmin kuulunaat osat Hämeen ja Uudenmaan lääniä, 1923 puolestaan arkkihiippakunnan ruotsinkieliset seurakunnat.

Källor

Inga källor