Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Universitetsbiblioteket i Helsingfors, grundat 1828. Biblioteket uppbar sina inkomster från inskrivningsavgifter, promotioner, befordringar inom universitetet och Åbo ärkestift samt kyrkoherdesterbhus inom Åbo ärkestift. Biblioteket leddes av en överbibliotekarie som hade ställning som professor.

Finsk beskrivning

Keisarillisen Aleksanterin yliopiston kirjasto

Helsingin yliopiston vuonna 1828 perustettu kirjasto.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 807.

Heikel, Ivar A. , Helsingfors universitet 1640-1940 , Helsingfors: Helsingfors universitet 1940 .