Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Vid Alexandersuniversitetet.

Finsk beskrivning

laboraattori, laboratoriotöiden ohjaaja

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 191.

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1884 (resereglemente): nr 16: 11 .

Andra språk

Inga termer på andra språk