Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Det första kemiska laboratoriet i Sverige. Laboratoriet grundades av Urban Hjärne år 1683 som en del av Bergskollegium. Där bedrevs på 1700-talet också undervisning.

Finsk beskrivning

Vuorikollegion kemian laboratorio

Ruotsin ensimmäinen kemian laboratorio, jonka Urban Hjärne perusti vuorikollegion osaksi vuonna 1683.

Källor

Lindroth, Sten , Svensk lärdomshistoria. Frihetstiden , Stockholm: Norstedt 1997 .