Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Bortrinnande på grund av läcka i förvaringskärl och dylikt. Förlusten (i spannmål, matvaror, vin och specerier) beaktades vid tullklareringen, då kvantitet och för viner även kvalitet granskades i tullförvaltarens och kontrollörens närvaro av magistratens edsvurna fullmäktige och en därtill edsvuren köpman eller borgare.

Finsk beskrivning

vuotohäviö, vuotohävikki

Hävikki, joka johtui säilytysastiassa olevasta vuodosta tai vastaavasta, otettiin huomioon tulliselvityksen yhteydessä, kun tutkittiin tavaran, esimerkiksi viinin, määrää ja laatua.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 675–676.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 217 (läckäge).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska vuotovahinko, vuoto

Synonymer

läckage