Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den årliga skatten av skatte- och kronojorden som utgjorde statshushållningens grundpelare under svenska tiden

Finsk beskrivning

vuotuinen vero

Vuosittain vero- ja kruununmailta perittävä vero, joka muodosti koko valtiontalouden peruspilarin Ruotsin vallan aikana.

Källor

Herlitz, Nils , Grunddragen av det svenska statsskickets historia , Stockholm: Norstedt 1928 , 120.

Jutikkala, Eino , Bonden i Finland genom tiderna , Helsingfors: LT 1963 , 71.