Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Måttenhet för utgörande av dagsverke på donationsgods i Gamla Finland 1721–1812, under autonoma tiden i Viborgs län 1812–cirka 1867.

Finsk beskrivning

auranmaa

Vanhassa Suomessa käytetty päivätöiden mittayksikkö

Källor

Jutikkala, Eino , Suomen talonpojan historia , Toinen uudistettu ja lisätty laitos , Toinen uudistettu ja lisätty laitos , 257 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1958 , 362.

Jutikkala, Eino , Bonden i Finland genom tiderna , Helsingfors: LT 1963 , 397.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 959 (årder).