Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avgift som betalades för att utföra varor från Viborg och Fredrikshamn. Avgiften beräknades enligt en viss taxa som fastslogs 1812.

Finsk beskrivning

torimaksu

Maksu, jota perittiin vakituisen taksan mukaisesti Viipurissa ja Haminassa.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 .

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare