Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Förlikningsdomstol i det fria på stadens torg, förekom från medeltiden fram till 1619.

Finsk beskrivning

torioikeus

kaupungin torilla keskiajalta vuoteen 1619 asti toiminut sovitteluoikeus

Källor

Svensk uppslagsbok 1-32 , andra omarbetade och utvidgade upplagan , Malmö: Förlagshuset Norden 1947–1955 .

Andra språk

Dåtida finska torioikeus