Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I Gamla Finland benämning på av staden tillsatt övervakare av torghandeln.

Finsk beskrivning

torivalvoja*, torivouti (Vanha Suomi)

Källor

Ranta, Raimo , Lappeenrannan kaupungin historia 1743–1811, II 1978 , 129–130.

Ruuth, J.W. , Viborgs stads historia II 1906 , 568.

Ruuth, J.W. & Erkki Kuujo , Viipurin kaupungin historia III , [Helsinki]: Torkkelin säätiö 1975 , 176.

Andra språk

Tyska Marktaufseher
Dåtida finska torinpäällysmies