Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Torgvakt, tjänsteman som övervakade ordning och handel på stadens torg. Torgfogden sorterade från 1640-talet under stadsfiskalen både i Åbo och Viborg. En del städer kunde ha två torgfogdar samtidigt. Under torgfogden verkade uppsyningsmän.

Finsk beskrivning

torivahti, torivouti

Virkamies, joka valvoi järjestystä ja kaupantekoa kaupungin torilla. 1640-luvulla torivouti toimi Turussa ja Viipurissa kaupunginviskaalin alaisena. Joissain kaupungeissa saattoi olla kaksikin torivoutia. Torivoudin alaisuudessa työskenteli erillinen valvoja.

Källor

Ranta, Raimo , Stadsväsendets allmänna utveckling. Stadsväsendets historia i Finland , Helsingfors: Finlands stadsförbund .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska torivouti, torivartija