Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I Gamla Finland benämning på guvernementsskoldirektorn i Finländska guvernementet i dennes egenskap av företrädare för censurkommitten vid Dorpats universitet 1804–1812.

Finsk beskrivning

censor vicarius

Suomen kuvernementin koulutoimenjohtajan nimitys hänen toimiessaan Tarton yliopiston sensuurikomitean edustajana vuosina 1804–1812

Källor

E. G. Melarts promemoria om censurförhållandena, Organisationskommitténs för Viborgs län arkiv, vol. 14 .

Gosudarstvennost´ Rossii, Slovar´- Spravočnik 1-5 , Moskva: Nauka 1996–2005 , 4: 388-389.