Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Vikarierande biskop, biskopsvikarie. Vicarius filii dei är en omtvistad påvlig värdighet som betyder att påven är Guds sons ställföreträdare på jorden.

Finsk beskrivning

piispan sijainen

Källor

Inga källor