Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Präst som förrättade största delen av kanikens obligatoriska kortjänst. Korvikarien var ofta en ung nybliven präst. Kaniken avlönade honom med inkomsterna från sitt eget prebende.

Finsk beskrivning

kuorivikaari*

kaniikin kuoripalvelusta suorittava sijainen; Kuorivikaarina toimi yleensä nuori vastavalmistunut pappi, joka sai korvaukseksi sijaistuksestaan tuloja kaniikin palkkatilalta.

Källor

Pirinen, Kauko , Turun tuomiokapituli keskiajan lopulla 1956 , 23f.

Andra språk

Latin vicarius choralis