Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I Ryssland från och med 1802/1804 kommitté vid vart och ett av universiteten för handhavandet av censurfrågor inom undervisningskretsarna.

Finsk beskrivning

sensuurikomitea

Källor

E. G. Melarts promemoria om censurförhållandena, Organisationskommitténs för Viborgs län arkiv, vol. 14 .

Gosudarstvennost´ Rossii, Slovar´- Spravočnik 1-5 , Moskva: Nauka 1996–2005 , 4: 388-389.

Kallio, O.A. , Viipurin läänin järjestämisestä muun Suomen yhteyteen. (Diss.) , Helsinki: 1901 , 146-147.

Andra språk

Ryska cenzurnyj komitet

Se vidare