Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


E. G. Melarts promemoria om censurförhållandena, Organisationskommitténs för Viborgs län arkiv, vol. 14 .


C

I Gamla Finland benämning på guvernementsskoldirektorn i Finländska guvernementet i dennes egenskap av företrädare för censurkommitten vid Dorpats universitet 1804–1812.
I Ryssland från och med 1802/1804 kommitté vid vart och ett av universiteten för handhavandet av censurfrågor inom undervisningskretsarna.