Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skatt som städerna årligen betalade till kronan.

Finsk beskrivning

kaupunginvero*

Vero, jota kaupungit maksoivat vuosittain kruunulle.

Källor

Gardberg, C.J. & Päiviö Tommila , Stadsväsendet under nya medeltiden och i början av nya tiden. Stadsväsendets historia i Finland , Helsingfors: Finlands stadsförbund 1987 .

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

konungsskatten
årliga skatten