Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kronans ensamrätt till tullar, del av de årliga statsinkomsterna.

Finsk beskrivning

kruunun yksinoikeus periä tullia, tulliregaali

Kruunun yksinoikeus periä tullimaksuja valtakunnassa, osa valtion vuosittaisia tuloja.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 439.