Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från 1911 laboratorium som lydde under Medicinalstyrelsen och som 1915 omorganiserades till Statens serumlaboratorium.

Finsk beskrivning

Valtion väliaikainen serologinen laboratorio

Vuodesta 1911 lähtien Lääkintöhallituksen alaisuudessa toiminut laboratorio, joka organisoitiin uudelleen vuonna 1915 nimellä Valtion seerumilaboratorio.

Källor

Savolainen, Raimo , Ämbetsverksinstitutionen i Finland. I: Makt och byråkrati i Finland 1908–1998. Red. Jorma Selovuori , Helsingfors: Edita: Statsrådets kansli 1999 , 114.

Andra språk

Dåtida finska väliaikainen serologinen laboratorio

Tid

Autonoma tiden

1900-tal

1911–1915

Synonymer

serologiska laboratorium
temporärt serologiskt laboratorium