Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ämbetsverk som grundades 1942 och lydde under Handels- och industriministeriet. Statens tekniska forskningsinstitut verkade i anslutning till Tekniska Högskolan och fungerade som forskningsanstalt för utveckling av olika tekniska grenar.

Finsk beskrivning

Valtion teknillinen tutkimuslaitos (VTT)

1972–2010 Valtion teknillinen tutkimuskeskus.

Källor

Savolainen, Raimo , Ämbetsverksinstitutionen i Finland. I: Makt och byråkrati i Finland 1908–1998. Red. Jorma Selovuori , Helsingfors: Edita: Statsrådets kansli 1999 , 118.

Wikipedia – Vapaa tietosanakirja, http://fi.wikipedia.org

Andra språk

Inga termer på andra språk