Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från 1908 den högsta tekniska läroinrättningen i Finland som meddelade undervisning för ingenjörs-, lantmätar- och arkitektexamina på universitetsnivå. Tekniska högskolan ersatte Polytekniska institutet och lydde under Senatens handels- och industriexpedition, senare Undervisningsministeriet. Fram till 1942 hette skolan officiellt Finlands tekniska högskola, därefter Tekniska högskolan.

Finsk beskrivning

Teknillinen korkeakoulu

Källor

Liesto, Martti , Teknillinen korkeakoulu 1908-1988 , Espoo: Teknillinen korkeakoulu 1988 .

Översiktskatalog för Riksarkivet III , Helsingfors: Riksarkivet 1972 , 90.