Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Forskningsanstalt med uppgift att undersöka förädlingen av spannmålsväxter. Spannmålsundersökningsanstalten inrättades 1937 under Lantbruksministeriet, men utvecklades aldrig till en anstalt med egna laboratorier. I stället tog en spannmålsundersökningskommission hjälp av andra laboratorier, bl.a. Statens agrikultur- och handelskemiska laboratorium och Livsmedelslaboratoriet vid Statens tekniska forskningsanstalt.

Finsk beskrivning

Viljantutkimuslaitos

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1938 .

Salo, Yrjö (et al.) , Vehnälajikkeiden leivontalaatu virallisissa lajikekokeissa 1988–1994 , A 32 1998 , 6.

Andra språk

Inga termer på andra språk