Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Salo, Yrjö (et al.) , Vehnälajikkeiden leivontalaatu virallisissa lajikekokeissa 1988–1994 , A 32 1998 .


S

Forskningsanstalt med uppgift att undersöka förädlingen av spannmålsväxter. Spannmålsundersökningsanstalten inrättades 1937 under Lantbruksministeriet, men utvecklades aldrig till en anstalt med egna laboratorier. I stället tog en spannmålsundersökningskommission hjälp av andra laboratorier, bl.a. Statens agrikultur- och handelskemiska laboratorium och Livsmedelslaboratoriet vid Statens tekniska forskningsanstalt.