Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ämbetsverk inrättat 1924 med uppgift att utföra undersökningar och kontroll av gödslings- och foderämnen, lantbruks- och hushållningsförnödenheter och lantbruksprodukter, samt att verkställa jordanalyser. Statens agrikultur- och handelskemiska laboratorium ersatte ett tidigare agrikultur- och handelskemiskt laboratorium som från 1880 beviljats statsstöd, och det leddes av en direktion. Laboratoriet lydde under Lantbruksstyrelsen.

Finsk beskrivning

valtion maanviljelyskemiallinen laboratorio

alun perin yksityinen Maanviljelys- ja kauppakemiallinen laboratorio 1881-1906; Vuonna 1924 perustettu valtion virasto.

Källor

Arkistolaitos: Arkivverket, http://www.arkisto.fi/

Finlex : Den elektroniska författningssamlingen samt samlingar av uppdaterade och ursprungliga författningar. I. Uppdaterad lagstiftning , Edita Publishing Ab , (lag) 25.1 1924, (förordning) 10.5.1924 .

Savolainen, Raimo , Ämbetsverksinstitutionen i Finland. I: Makt och byråkrati i Finland 1908–1998. Red. Jorma Selovuori , Helsingfors: Edita: Statsrådets kansli 1999 , 114–116.

Översiktskatalog för Riksarkivet III , Helsingfors: Riksarkivet 1972 , 41–43.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

Statens agrikulturkemiska laboratorium
Statens lantbruks- och handelskemiska laboratorium
Statens lantbrukskemiska laboratorium