Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman vid Havsforskningsinstitutet.

Finsk beskrivning

laboratoriovirkailija-vahtimestari*

Källor

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1921: 36: 130.