Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Befattning i den medeltida staden. Innehavarens uppgift var att kontrollera mått och måttredskap. De godkända måtten och redskapen skulle sedan förses med stadens märke.

Finsk beskrivning

panninmerkkaaja*

mittojen ja mittausvälineiden tarkastaja keskiaikaisessa kaupungissa

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , XVII: 3.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

spannmätare