Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ett delvis på lagstadgat statsstöd verkande kommunalt sanatorium för vård av bl.a. tuberkulospatienter, grundat 1913. Förestods av kommunlaläkaren.

Finsk beskrivning

Alavuden parantola

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk