Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ett delvis på lagstadgat statsstöd verkande kommunalt sanatorium för vård av bl.a. tuberkulospatienter, grundat 1913. Förestods av kommunlaläkaren.

Finsk beskrivning

Alavuden parantola

Källor

Inga källor