Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Universitetet i Finland 1827–1918, tidigare kallat Kungliga akademin i Åbo, efter 1809 Kejserliga akademin i Åbo och från 1918 Helsingfors universitet. Namnet Kejserliga Alexanders Universitetet infördes i samband med beslutet att flytta lärosätet till Helsingfors 1827. Det leddes av en kansler som utnämndes av kejsaren. Åren 1816–1894 var tronföljaren kansler. Under denna tid föredrogs ärendena för kejsaren i praktiken av ministerstatssekreteraren som också skötte ämbetet efter 1894. Universitetets vicekansler utnämndes likaså av kejsaren och var i kanslers frånvaro den högsta styresmannen på stället.

Finsk beskrivning

Suomen Keisarillinen Aleksanterin Yliopisto

Suomessa 1827–1918 toiminut yliopisto, jonka aiempi nimi oli Turun akatemia, vuoden 1918 jälkeen Helsingin yliopisto.

Källor

Helsingin yliopisto: Helsingfors universitet, http://www.helsinki.fi/yliopistonhistoria/aleksanteri/sivistysyliopisto.htm

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 11: 362, 364. http://runeberg.org/nf/