Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Lägre tjänsteman vid Hans Majestät Kejsarens kansli för Finland i S:t Petersburg 1809–1892 då benämningen ändrades till expeditionssekreterare. Han emottog och expediterade finska ärenden som föredrogs för kejsaren.

Finsk beskrivning

Hänen Majesteettinsa Keisarin Suomen kanslian apulaistoimitussihteeri*

Pietarissa sijainneen Keisarillisen Suomen kanslian alempi virkamies aikavälillä 1809–1892. Sittemmin käytettiin nimitystä toimitussihteeri.

Källor

Ignatius, K. E. F. , Statistisk Handbok för Finland. Under författarens inseende delvis omarbetad av A. G. Fontell , 2 uppl. , Helsingfors: G. W. Edlund 1890 , 12.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 93 (expeditionssekreterare).

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1892: nr 26: 4–5 .

Wikiaineisto: Wikimedia-säätiön arkisto teksteille, jotka eivät ole tekijänoikeuksien suojaamia tai jotka on julkaistu CC BY-SA 3.0-lisenssin tai sen ehtojen kanssa yhteensopivan toisen lisenssin mukaisesti, http://fi.wikisource.org/wiki/Etusivu