Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ett av de tre finska jägarregementena som uppsattes av den finländska senaten genom värvning 1812–1813. Regementet utgjorde en del av den finska militären och bestod av två bataljoner och åtta kompanier. Det omorganiserades till ett infanteriregemente år 1819. Den finska militären upplöstes 1831.

Finsk beskrivning

toinen suomalainen keisarillinen jääkärirykmentti

Källor

Ekberg, Henrik (hred.) , Uppslagsverket Finland I–V , Esbo, Helsingfors: Schildts Förlags Ab 2003–2007 .

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1816 .