Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på svenska mynt; benämning på de guldmynt som präglades i Stockholm 1606–1610 samt även på ett åren 1664–1755 av varierande värde och vikt präglat silvermynt, indelat i halvkarolin, karolin, dubbel karolin (daler karolin), fyrdubbel karolin (dukaton), samt ett silvermynt präglat endast 1718 (Goertz daler).

Finsk beskrivning

karoliini, ruotsalainen kolikko

Nimitys, jota käytetään Tukholmassa vuosina 1606–1610 painetuista kultakolikoista sekä 1664–1755 painetuista hopeakolikoista. Rahojen arvo ja paino vaihteli. Ne jaettiin yleensä puolikaroliineihin, karoliineihin, tuplakaroliineihin (karoliinitaalareihin), nelinkertaisiin karoliineihin (dukaatteihin) sekä vuoden 1718 hopeakolikoihin, joita nimitetää Goertzin taalareiksi.

Källor

Inga källor