Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Styrelseorgan för universitet som även fungerade som domstol i rättegångsmål som hörde till universitetets jurisdiktion. Konsistoriets bisittare utgjordes av vissa av universitetets professorer och tjänstemän.

Finsk beskrivning

yliopiston konsistori

Yliopiston hallintoelin, joka toimi myös tuomioistuimena yliopiston tuomiovallan alaisissa asioissa. Konsistorin jäsenet olivat yliopiston professoreja ja virkamiehiä.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 14. http://runeberg.org/nf/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 189 (konsistorium).

Wikipedia – Vapaa tietosanakirja, http://fi.wikipedia.org

Andra språk

Dåtida finska yliopiston konsistori