Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Mål eller ärende som upptagits till behandling vid domstol enligt i lag stadgat förfarande: rättegångssak, rättegångsärende. Ett rättegångsmål kan vara civilrättsligt eller kriminalrättsligt.

Finsk beskrivning

oikeusasia, oikeusjuttu

Källor

Rothstén, F.W. , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1883 . http://www.genealogia.fi/hakem/sanasto/sanastoesi.htm

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 301.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Wollstén, Ambrosius (red.) , Suuri lakikielen sanakirja. Suomi-ruotsi-suomi , Espoo: Plataani 2003 , 638.

Andra språk

Dåtida finska oikeudenkäyntiasia, oikeudenkäymisasia, siviilioikeusjuttu, kriminaalioikeusjuttu, riitajuttu, rikosjuttu