Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Domstolsorganisation, särskilt om den som gavs 1593 under benämningen rättegångsordinata, rättegångsordinans. Rättegångsordinantien förtydligade instansordningen mellan befintliga rätter. Termen användes också om den ordinantie som gavs 1614 och som innebar att man började inrätta hovrätter.

Finsk beskrivning

oikeudenkäyntisääntö, prosessisääntö

Källor

Inger, Göran , Svensk rättshistoria , Lund: Liber Läromedel 1980 , 112, 114.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 301.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Synonymer

rättegångsordinans
rättegångsordinata