Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Av förvaltningsmyndighet fastställd bestämmelse, stadga eller reglemente som reglerade förhållandena i en stad, inom kyrkan eller något visst väsende såsom rätts- och postväsendet.

Finsk beskrivning

määräys, säädös, ohjesääntö

Hallintoviranomaisen vahvistama säädös, joka sääteli kaupungin, kirkon tai laitoksen, kuten oikeus- tai postilaitoksen, oloja.

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Thunander, Rudolf , Hovrätt i funktion. Göta hovrätt och brottmålen 1635–1699 , I, 49:de bandet , Stockholm: Nerenius & Santérus förlag Ab 1993 , 52.