Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Lokalt fastställd bestämmelse angående en stads förvaltning. I Viborg förekom under medeltiden en egen lokal författning som utfärdats av stadens råd och borgmästare. Bestämmelserna förnyades på 1540-talet.

Finsk beskrivning

määräykset, säädökset

Paikallisesti vahvistetut kaupungin hallintoa koskevat määräykset. Viipurissa oli keskiajalla oma paikallinen perustuslaki, jonka olivat laatineet kaupungin raati ja pormestari. Se uudistettiin 1540-luvulla.

Källor

Gardberg, C.J. & Päiviö Tommila , Stadsväsendet under nya medeltiden och i början av nya tiden. Stadsväsendets historia i Finland , Helsingfors: Finlands stadsförbund 1987 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/